Descàrregues gratuïtes

GUIA PRÀCTICA D’APLICACIÓ DEL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
Dirigida a l’Organització Farmacèutica Col·legial, oficines de farmàcia i altres establiments o centres sanitaris

DESCARREGAR

Guia per a l’adaptació al Reglament General de Protecció de dades, de les administracions locals

DESCARREGAR

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril de 2016

DESCARREGAR

Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat

DESCARREGAR

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

DESCARREGAR

Directrius per a l’elaboració de contractes entre responsables i encarregats del tractament

DESCARREGAR

Obligacions i recomanacions Quan es deshechó informació RD 1720/2007 UNE-EN 15713/2009

DESCARREGAR

Guia de Trasllat de residus

DESCARREGAR

Guia del Reglament General de Protecció de Dades per a responsables de Tractament

DESCARREGAR

L’impacte del reglament general de protecció de dades sobre l’activitat de les administracions públiques

DESCARREGAR

Obligacions de responsables i encarregats

DESCARREGAR

Guia per al compliment del deure d’informar

DESCARREGAR

Tens algun dubte?