Determinació de l'acord

Establim relació contractual, detallant les responsabilitats i accions a desenvolupar , sempre seguint els paràmetres de la LOPD :

- Establint les particularitats i necessitats de cada client.

- Detallant la disposició , capacitat i quantitat de contenidors , així com la freqüència de la retirada (pactada oa demanda ).

- Fixant el nivell de destrucció amb mida específic de partícula i tipus de material a destruir.

- Serveis garantits mitjançant pòlissa de responsabilitat civil de fins a 3.000.000 € i pòlissa de protecció de dades de fins 600.000 € , per cobrir qualsevol contingència que es pogués derivar de la prestació del servei.

Alguna pregunta sobre el nostre procés?

Nosaltres et telefonem

Li ha convençut el nostre procés?

Demana'ns pressupost sense compromís
Determinació de l'acord o servei
S'estableix la relació contractual determinant drets i obligacions

Acord - Més Informació

Emmagatzematge

Contenidors exclusius , fabricats en un material especial, totalment numerats , identificats i precintats , el que permet la major traçabilitat i seguretat en tot el procés.

- Àmplia gamma de contenidors de seguretat , dotats de clau, precintables amb diferents mides adaptats a les necessitats dels nostres clients.

- Tots els contenidors de seguretat utilitzats per DCD estan adaptats al que estableix el R.D. 1720 de la LOPD, conforme als seus articles 83 i 107 "dispositius d'emmagatzematge" ja que estableix la Norma UNE-EN 15713 , punt 8, evitant l'accés del contingut dels mateixos mitjançant tancament de seguretat.

- Sempre mantenim un estoc de seguretat que permeti la realització de tots els serveis de manera ràpida i eficaç.

Emmagatzematge
Contenidors de Seguretat que eviten accessos indeguts

Emmagatzematge - Més Informació

Veure catàleg de contenidors DCD

Sistema de Traçabilitat

En DCD comptem amb un sistema de traçabilitat que assegura la integritat del procés de destrucció de principi a fi donant-li al client la possibilitat de seguir tot el procés

Sistema de Traçabilitat
Permet disposar dels registres associats a cadascuna de les fases del Procés de Recollida i Destrucció

Sistema de traçabilitat - Més Informació

Processos2018-01-23T15:09:53+00:00

El procés que garanteix la destrucció segura de la informació

Tens algun dubte?