Aviso Legal y Condiciones de uso

La titularitat del domini www.dcd.es és propietat de DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACIÓ, SA en endavant DCD , amb domicili social a la Carrer Coure, 5. Polígon Industrial Aimayr. 28330 Sant Martín de la Vega , amb CIF A-81.597.320, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 11.620, Foli 100, Secció B, Full M182490 del 1996.12.20.

L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA WEB IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LES SEGÜENTS CONDICIONS D’ÚS

1. Qualsevol persona amb accés a Internet a tot el món pot accedir al lloc web de DCD, els seus llocs associats i qualsevol altra forma de publicació o comunicació electrònica (els “Llocs”). Aquest accés als Llocs està subjecte als termes i condicions per a recollides aquí (“Condicions d’Ús”), així com a les lleis i regulacions de marques registrades i de drets d’autor que corresponguin. A ACCEDIR AL LLOC DE DCD, VOSTÈ ACCEPTA TOTS ELS TERMES I CONDICIONS EXPOSADES EN AQUESTA SECCIÓ TITULADA “condicions d’ús”, SENSE CAP RESERVA O EXCEPCIÓ A TALS TERMES I CONDICIONS.

2. DCD, la seva única discreció, per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració , especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web, en qualsevol moment de forma unilateral i sense prèvia notificació a l’USUARI. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús, així com qualssevol altres condicions particulars contingudes al lloc web www.dcd.es.

3. L’accés i la utilització de la pàgina de www.dcd.es es realitzaran sota l’única i exclusiva de l’USUARI. DCD no es responsabilitza de l’exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i els continguts pertanyin a fonts d’informació de tercers aliens a ella.

4. DCD garanteix que tots els continguts i serveis que s’ofereixen en www.dcd.es respecten els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, com ara dignitat de la persona, no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, protecció de la infància i responsabilitat mediambiental …

5. Totes les vendes de serveis estan subjectes als termes i condicions de venda habituals de DCD, els quals estan disponibles si es demanen.

6. No farà servir el lloc web de DCD per a cap propòsit que sigui il·legal o que estigui prohibit per aquests termes i condicions. No portarà a terme cap acció que pugui malmetre, desactivar, sobrecarregar o perjudicar cap servidor de DCD oa les xarxes d’ordinadors connectades a qualsevol servidor de DCD, o que puguin d’alguna altra manera interferir amb l’ús i gaudi del lloc web per algun tercer. No intentarà accedir a serveis, materials, altres comptes, sistemes o xarxes d’ordinadors connectats a un servidor de DCD o al lloc web que no estiguin autoritzats mitjançant pirateig, minat de contrasenyes o per qualsevol altre mitjà.

7. Per a la sol·licitud d’autorització per a l’ús del contingut del lloc web de DCD, s’ha habilitat l’adreça de correu proteccion.datos@dcd.es perquè l’administrador de Web pugui avaluar la seva proposta per a aquest ús.

8. Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre les parts sobre la interpretació o compliment d’aquestes condicions d’ús serà resolta pels jutjats i tribunals de Madrid capital.

Propiedad intelectual e industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en la pàgina web de www.dcd.es, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de DCD, llevat que en la mateixa s’indiqui que pertanyen a un altre titular.
Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada per DCD, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei, DCD podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’USUARI.

A continuació, es relacionen les marques registrades a Espanya propietat de DCD.

Marques Registrades

MARCA REGISTRADA
DCD  
DESTRUIMOS DATOS GENERAMOS CONFIANZA  
BANDEJA SAFE DESK  

Tens algun dubte?