Destrucció i certificat

 • Destrucció Real : adoptant un procés tal, que la informació sigui irreconeixible i irrecuperable
 • Destrucció segons les mides específics de trituració de la norma UNE-EN 15713:2010
 • Destrucció de Suports Documentals: paper , suport magnetoóptico , tèxtil
 • Traçabilitat: hora de recollida i destrucció mitjançant precintes numerats o codificats
 • Destrucció: màxim en 24 hores des de la recepció a la planta
 • Maquinària de alt rendiment al nivell 4 de la norma UNE-15713: 2010 . Producció per hora entre 2000-4000 kg / hora en funció de la instal·lació de DCD
 • El certificat de destrucció indicant:
  • Dia de la Destrucció
  • Mètode emprat a la destrucció
  • Mida final de la partícula
  • Lloc de la destrucció
  • Filmació de Destrucció ( opcional )

DCD utilitza en les seves trituradores industrials l’anomenat “sistema de tall en partícules”. La maquinària disposa d’un corró dentat amb fulles que provoca el tall del material al entrellaçar-se amb la part de fulles fixes, provocant el tall del material en partícules.

Tota la documentació rebuda en la jornada laboral, és destruïda immediatament conforme al punt 9 de la Norma UNE-EN 15713: 2010

CALIBRIS DE DESTRUCCIÓ

DCD utilitza en els seus equips industrials l’anomenat sistema de tall en partícules. La dimensió de les partícules resultants ve determinada per la graella utilitzada oferint diferents mides de trituració d’aquestes partícules que tenen correspondència amb els nivells específics de triturat recollits a la Taula 1 de la UNE 15713 que permeten el posterior reciclatge del producte final.

¿Alguna pregunta sobre este proceso?

Nosotros te llamamos gratis

¿Quieres contratar algún servicio?

Pídenos presupuesto sin compromiso

¿Tienes alguna duda?