Determinació de l’acord o servei

• S’estableix la relació contractual i es defineixen els canals de contacte amb l’entitat
• Es determinen les obligacions, responsabilitats i demanar solvència econòmica (assegurança de
protecció de dades – fins 600.000 € – i de responsabilitat civil – fins a 3 Mill €)
• Definició del servei, mida de destrucció
• Mètode de comunicació de bretxes de seguretat
• Pla de contingències i continuïtat de negoci
• Contracte de tractament de residus d’acord
al RD 180/2005 de trasllat de residus

Alguna pregunta sobre aquest procés?

Nosaltres et telefonem

Vols contractar aquest procés?

Demana’ns pressupost sense compromís

Tens algun dubte?