PROCESSOS

En DCD no només destruïm, sinó que assegurem tot el procés.

La destrucció no és només el més important, cal tenir en compte tot el procés, verificant cadascuna de les etapes. No n’hi ha prou amb el certificat en destrucció, cal comprovar les capacitats de destrucció de l’empresa de triada. El Propietari del fitxer, com a principal responsable, ha de verificar tot el procés de l’Encarregat del Tractament.

El procés que garanteix la destrucció segura de la informació

 

Establim relació contractual, detallant les responsabilitats i accions a desenvolupar, sempre seguint els paràmetres de la LOPD

  • Establint les particularitats i necessitats de cada client

  • Detallant la disposició, capacitat i quantitat de contenidors, així com la freqüència de la retirada (pactada o a demanda)

  • Fixant el nivell de destrucció amb mida específic de partícula i tipus de material a destruir

  • Serveis garantits mitjançant pòlissa de responsabilitat civil de fins a 300.000 € i pòlissa de protecció de dades de fins a 600.000 €, per cobrir qualsevol contingència que es pogués derivar de la prestació del servei.

EMMAGATZEMATGE

REGISTRE DE RECOLLIDA

RECOLLIDA

TRANSPORT

RECEPCIÓ EN INSTAL·LACIONS

REGISTRE DE DESTRUCCIÓ

DESTRUCCIÓ I CERTIFICACIÓ

GRAVACIÓ DE LA DESTRUCCIÓ

VISUALITZACIÓ IN-SITE

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Tens algun dubte?