Transport

  • Transport tancat, i adoptar les mesures necessàries que evitin la sostracció, pèrdua o
    accessos indeguts
  • Comunicat amb central logística i garantint traçabilitat (seguiment via GPS)
  • En cas de subcontractació: aplicació de mateixes mesures i mitjançant autorització

DCD efectua la recollida del material a destruir amb vehicles especials de seguretat.

Característiques

Sistema de localització GPS, garantint un control exhaustiu i rigorós en tot el procés de recollida.

Sistema d’immobilització electromecànica, conforme al punt 10.1.d de la Norma UNE-EN 15713: 2010 i d’acord amb els subapartats a), b), c), e) if) del punt 10.1 de l’esmentada norma.

A més, DCD també disposa de vehicles d’acompanyament, que fan possible que els seus clients es desplacin a les instal·lacions acompanyant als vehicles de recollida.

Vehicles Equipats amb Sistema GPS

El GPS permet tenir controlats als vehicles en tot moment, permetent respondre més ràpidament a la petició dels serveis, així com, localitzar amb rapidesa als mateixos, en cas d’avaria o accident.

El client si ho necessita, pot verificar la ruta realitzada pel vehicle des de la recollida dels seus documents, fins al lliurament a la planta per a la seva destrucció.

Alguna pregunta sobre aquest procés?

Nosaltres et telefonem

Vols contractar aquest procés?

Demana’ns pressupost sense compromís

Tens algun dubte?